Over deze site

Algemeen

Beuningen.mijnkindpakket.nl is de toegangspoort tot alle informatie over het Kindpakket van de gemeente Beuningen zoals dat wordt uitgevoerd door Bureau Minimaregelingen. Van deze site mag u het volgende verwachten:

  • de informatie is correct en actueel
  • teksten en beeldmateriaal zijn nooit kwetsend, stuitend of discriminerend van aard
  • teksten zijn begrijpelijk

Fouten of onvolledige informatie

We doen er alles aan deze site actueel en volledig te houden. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Laat het ons dan weten. Wij stellen uw reactie op prijs en doen onze best deze site daarmee te verbeteren. U kunt met het online contactformulier uw reactie, melding, klacht of suggestie achterlaten.

Disclaimer

Verantwoordelijkheid

Deze website bevat informatie afkomstig van de uitvoerder van het Kindpakket Beuningen, Bureau Minimaregelingen. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid waarmee het materiaal wordt samengesteld en gepubliceerd, kan het voorkomen dat informatie incorrect en/of incompleet is. In geen enkel geval is Bureau Minimaregelingen aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt Bureau Minimaregelingen zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie op deze website, aan te brengen.

Copyright

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van Bureau Minimaregelingen en is beschermd door copyright en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van Bureau Minimaregelingen. Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Bureau Minimaregelingen.

 

Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden

Van de website

Met het gebruik van deze website, stemt u in met onze voorwaarden. Omdat deze voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden, raden wij alle gebruikers van onze website aan om onderstaande voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze websites dragen wij geen verantwoordelijkheid. Ons beleid met betrekking tot cookies en privacybescherming is op deze websites van derden niet van toepassing.

Wanneer u ideeën en/of materiaal, in welke vorm dan ook, aan ons verstrekt in het kader van het gebruik van de site (via post, e-mail of op een andere manier), mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal gebruiken en openbaar maken zonder u daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.

Met het gebruik van deze website verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren. Het verspreiden van virussen of andere schadelijke bestanden, het gebruik van gegevens, en/of het zich toegang verschaffen tot bestanden en gegevens waar u normaliter geen toegang toe heeft, is niet toegestaan.

Van uw persoonlijke account

  • Er wordt een account aangemaakt op het moment van eerste toekenning van één of meerdere regelingen voor uzelf en/of uw gezinsleden.
  • Uw account is strikt persoonlijk. Tegoeden en acties mogen alleen gebruikt worden door/voor de betreffende accounthouder.
  • Een toekenning voor één of meerdere regelingen mag slechts één keer per jaar aangevraagd of verlengd worden.
  • Prijzen en kosten van aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud en kunnen in de loop van het jaar door de aanbieder gewijzigd worden.
  • Geef bij verhuizing altijd uw adreswijziging door via uw persoonlijke omgeving.

U kunt ons elke werkdag bellen tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur op telefoonnummer 033 30 35 461. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving.