Speel je lekker fit

KIdsXtra, voor kinderen die lekker willen bewegen!

Lekker bewegen en daardoor goed in je vel zitten wil ieder kind. Maar sommige kinderen hebben een extra zetje in de rug nodig om dat te gaan doen. KidsXtra is zo’n programma waar gedurende 16 beweegactiviteiten dat eXtra zetje wordt gegeven. Het Dijkmagazijn biedt samen met fysiotherapeuten en diëtisten bijna wekelijks KidsXtra aan om kinderen en hun ouders daarin te stimuleren.

Het begint met (opnieuw) lol krijgen in spelen en ravotten in de Beuningse uiterwaarden. Een mooie ‘speeltuin’ waar kinderen zelf ontdekken wat ze fijn vinden. Daarna volgen beweeglessen van de sportcoach, waarin meer aandacht voor motoriek en samenspelen. De kinderen maken ook kennis met verschillende beweeg- en sportaanbieders.
Ouders/opvoeders zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld om mee te ‘spelen’. Dat blijkt een enorme opsteker voor het zelfvertrouwen van kinderen. In vier bijeenkomsten kijken ouders samen met diëtisten hoe ze in het dagelijkse leven het bewegen en het buitenspelen van hun kind kunnen blijven stimuleren om de gezondheid te bevorderen.

KidsXtra is er voor kinderen van 4 tot 8 jaar die in de gemeente Beuningen wonen en vanuit zichzelf niet zo makkelijk gaan bewegen en/of spelen. Het is ook voor kinderen met een beginnend overgewicht en die daardoor wat minder plezier in bewegen hebben. Natuurlijk is het belangrijk dat de ouders met behulp van KidsXtra hun kind blijvend willen enthousiasmeren voor dagelijks bewegen en buiten spelen.
KidsXtra is mogelijk gemaakt dank zijn Beuningen Samen in Beweging en ZonMw.

De introductie vindt plaats op maandagen vanaf 24 augustus tot eind november van 15.30-16.30 uur. m.u.v. vakanties.
Voor meer informatie een aanmelden zie www.dijkmagazijnbeuningen.nl. Bellen of mailen kan ook: Het Dijkmagazijn, William van den Akker, 024-6777000, dijkmagazijn@hetnet.nl

Klik hieronder om de minimaregeling aan te vragen als u gebruik wilt maken van deze aanbieding

Aanvragen

Heeft u al een minimaregeling en wilt u gebruik maken van deze aanbieding? Klik dan hieronder om in te loggen.

Inloggen

Meer informatie over Het Dijkmagazijn

Wie zijn wij?
Het Dijkmagazijn is een stichting met een bestuur, een vaste medewerker en ruim 50 vrijwilligers. Vanzelfsprekend draagt iedereen natuur en landschap een warm hart toe. Belangrijker nog is de bijdrage te leveren aan de verbinding tussen mensen en natuur. Vrijwilligers zetten zich daarvoor bijvoorbeeld in als schoolgids om met leerlingen en docenten het veld in te gaan. Anderen zijn publieksgids om met gezelschappen de natuur in te trekken. Weer anderen organiseren aktiviteiten voor kinderen (en hun ouders). Een paar vrijwilligers werken in de horeca of administratie.

Wat doen we?
NAAR BUITEN
Stichting Het Dijkmagazijn lokt op allerlei manieren mensen naar buiten: veldlessen voor scholieren en natuuractiviteiten voor kinderen. Volwassenen bieden we excursies, workshops en trainingen aan. Voor veel activiteiten werken we samen met anderen.

VERBINDING EN ZORG
Met dit gevarieerde aanbod aan buitenactiviteiten verbinden we deelnemers met hun leefomgeving. Die verbondenheid is een voorwaarde voor goede zorg voor deze leefomgeving. Hoe dat kan, laten we zien met een milieu-educatief aanbod. Vooral voor scholen heeft Het Dijkmagazijn daarvoor een gevarieerd lesprogramma.

Het Dijkmagazijn

Voorwaarden aanbieding

  • 4 tot 8 jaar

U kunt ons elke werkdag bellen tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur op telefoonnummer 033 30 35 461. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving.