Jaarabonnement Woemisoos

Wat is het?
De Woemi-soos is de kinderactiviteit van Stichting Perspectief (Woemi is een afkorting van woensdagmiddag). De Woemisoos activiteiten variëren van knutselopdrachten tot speurtochten, van karaoke tot sportactiviteiten. Wij zijn altijd blij met eigen inbreng en ideeën. Ieder jaar wordt per termijn een activiteitenprogramma samengesteld waarin de wensen en ideeën van de kinderen indien mogelijk, zijn verwerkt.

Kids kunnen hier leuke, creatieve, spannende, fantasievolle en sportieve activiteiten ondernemen. De kinderen worden tijdens de activiteiten begeleid door ervaren vrijwilligers en een beroepskracht van de stichting.

De coördinator van Hotspot is altijd aanwezig, samen met een jongerenwerker. Ze zijn altijd beschikbaar voor advies en vragen. Op Facebook en Instagram is meer informatie te vinden over de aangeboden activiteiten. Jeugd Activiteiten Centrum Hotspot Beuningen.

Wanneer?
Iedere woensdagmiddag tussen 14.30 en 16.30, met uitzondering van schoolvakanties en officiële feestdagen.

Waar?
Jeugd Activiteiten Centrum - Rijstveld 4 in Beuningen.

Klik hieronder om de minimaregeling aan te vragen als u gebruik wilt maken van deze aanbieding

Aanvragen

Heeft u al een minimaregeling en wilt u gebruik maken van deze aanbieding? Klik dan hieronder om in te loggen.

Inloggen

Meer informatie over Stichting Perspectief

Wat doet Perspectief?

Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om participatie en zelfredzaamheid. Iedereen moet echter in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in de samenleving. Perspectief is er om te helpen bij die zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Voor Perspectief betekent welzijn dat mensen zelf de regie over hun eigen leven hebben, houden of nemen, in een inspirerende omgeving in relatie met anderen en het liefst in de eigen vertrouwde woonomgeving.

Het doel van Perspectief is de leefbaarheid in de gemeente Beuningen te bevorderen door het organiseren van activiteiten voor jong en oud.

Er is speciale aandacht voor de kwetsbare groepen, waaronder jeugd, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij krijgen extra aandacht en ondersteuning: iedereen telt mee en iedereen doet mee.

Er werken op dit moment 22 beroepskrachten en ruim 240 vrijwilligers voor de organisatie. Perspectief kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij zijn de oren en ogen van de samenleving en ondersteunen ons bij alle activiteiten.

Perspectief is een ISO gecertificeerde organisatie. Kwaliteit van zorg en dienstverlening staat hoog in het vaandel en daarom laten wij periodiek de tevredenheid meten.

Extra instructie

Even eenmalig ter plekke aangeven bij het aanmelden van de kinderen bij de Woemisoos, dat u gebruik maakt van het Kindpakket. De kosten voor deelname bedragen: Entree € 1,00. Deze moet u zelf betalen. De kosten voor ranja (€ 0,50) en snoep (€ 1,00) worden vergoed uit het kindpakket.

Stichting Perspectief

Voorwaarden aanbieding

  • 6 tot 12 jaar

U kunt ons elke werkdag bellen tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur op telefoonnummer 033 30 35 461. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving.