Wat zijn de spelregels van het Kindpakket Beuningen?

  • Een aanvraag voor het Kindpakket Beuningen moet worden ingediend door een ouder of voogd. Let op, het gaat hier om het aanvragen van toetreding tot het kindpakket. 
  • Kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking.
  • Het Kindpakket Beuningen is uitsluitend bestemd voor inwoners van Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
  • Kinderen (tot en met 17 jaar) van wie de ouders/voogd een uitkering ontvangen van de gemeente Beuningen, hebben automatisch recht op het Kindpakket.
  • Kinderen (tot en met 17 jaar) wiens ouders een laag inkomen hebben, hebben recht op het Kindpakket als het inkomen van de ouders voldoet aan de geldende inkomensnormen. De inkomensnormen 2020 vind je hier.  
  • Elke aanvraag voor Kindpakket Beuningen wordt zorgvuldig getoetst. Aanvragers krijgen binnen acht weken per e-mail een bevestiging of afwijzing met opgaaf van reden.
  • De kosten voor goederen, diensten of activiteiten die via deze website bij geselecteerde aanbieders worden geboekt, worden rechtstreeks betaald aan de aanbieder. De gebruiker van het Kindpakket hoeft zelf niets te betalen.
  • Alle communicatie rondom het Kindpakket verloopt digitaal. Een e-mailadres is verplicht voor de hoofdaanvrager, maar ook voor alle andere gezinsleden wordt het aangeraden om een e-mailadres door te geven.
  • Bewijsstukken kunnen alleen digitaal worden ingediend vanuit uw persoonlijke omgeving op de startpagina in het menu 'Mijn gegevens' via de knop 'Bericht sturen'. 

 

 

 

 

U kunt ons elke werkdag bellen tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur op telefoonnummer 033 30 35 461. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving.